Ooparts

 
   

出门太早了,零下22度,没能挨到变红,怕冻死。

 
 
 
   
2张

日常绣花......还没画花心和叶子。

 
 
 
   

45x45(cm)

忘了什么时候的画,莲蓬画太大了,估计是脑子进水时候画的。

 
 
 
   

像卷心菜一样的牡丹...

 
 
 
   

去年十一画的

 
 
 
   

它们都是什么鬼

 
 
 
   

用魅族自带的调色工具调色,把Exif信息搞丢了。

 
 
 
   

大爷大妈们揪了一朵花扔进温室水缸里拍照,我蹭了一张。

 
 
 
   

圣诞快乐

 
 
 
   

夕阳里

 
 
 
   

简单粗暴,大荷花一朵!

 
 
 
   

都深受小学美术老师的贻害,只会画房子和树......囧